loader image

ข้อมูลสินค้า

อุตสาหกรรมเซรามิก
ผลิตภัณฑ์ เนื้อคอร์เดียไรท์ (คอร์เดียไรท์-มัลไลท์)

อุตสหกรรม ถ้วย ชาม, กระเบื้อง, กระเบื้องหลังคา, สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ และอื่นๆ

คุณสมบัติของสินค้า

ผลิตภัณฑ์ เนื้อคอร์เดียไรท์ (คอร์เดียไรท์-มัลไลท์)

วัสดุทนไฟเนื้อคอร์เดียไรท์ ประกอบไปด้วยคุณภาพ 4 สูตร คือ M/C, M/R, M/P และ M/PA ซึ่งเหมาะกับการออกแบบและการใช้งานที่หลากหลาย

 

แผ่น

เป็นตัวเลือกที่ดี ในการเผาที่ช่วงอุณหภูมิต่ำ-กลาง และสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงความร้อนฉับพลันได้ มีความแข็งแรงสูงและการขยายตัวทางความร้อนต่ำ

จ๊อ

สำหรับจ๊อการใช้งานในเตาเผาอุณหภูมิระดับกลางถึงอุณหภูมิสูงในอุตสาหกรรม ถ้วย จาน ชาม สามารถต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนฉับพลันได้ดีและมีความแข็งแรงสูง

แผ่นปลา, ขาตั้งตัวที

สินค้าประเภทนี้ สำหรับการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรม ถ้วย จาน ชาม ได้หลากหลายแบบ ซึ่งมีความแข็งแรงสูงและสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้

ขาตั้ง

บริษัทฯ มีสูตรสำหรับผลิตขาตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า

ขาตั้งเนื้อคอร์เดียไรท์ ใช้งานร่วมกับแผ่น สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ำจนถึงอุณหภูมิระดับปานกลาง

ขาตั้งเนื้อซิลิกอนคาร์ไบด์ ใช้งานร่วมกับแผ่น มีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้ดีและเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูง

ขาตั้งเนื้อซิลิกอนคาร์ไบด์-มัลไลท์ ผลิตเป็นขาตั้งและอิฐ ฐานรถเตา เนื้อนี้สามารถยับยั้งการเกิดออกซิเดชันที่ดีมาก

ขาตั้งเนื้อมัลไลท์ ผลิตเป็นขาตั้งสำหรับแผ่นและแผ่นปลา เนื้อนี้สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงโดยไม่มีปัญหาการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

วัสดุผลิตภัณฑ์

แกลเลอรี่สินค้า